Iskrobezpieczny system diagnostyki maszyn VibroMax

Zastosowanie

System może być stosowany do diagnostyki każdego urządzenia mechanicznego.

Opis techniczny

System diagnostyki maszyn VibroMax jest to system zbierania, rejestracji i analizy parametrów eksploatacyjnych maszyn z funkcjami wczesnego ostrzegania i lokalizowania źródła problemu. Przeznaczony jest do monitorowania stanu elementów maszyn i urządzeń np. łożysk, przekładni, napędów, wałów napędowych i klasyfikowania ich do jednej z czterech ocen jakościowych wg rekomendacji ISO. Funkcje systemu są realizowane poprzez ciągłą rejestrację i analizę parametrów pracy takich jak: wibracje, przemieszczenia, przyśpieszenia, temperatura, jakość olejów i smarów, ciśnienie itp.


Analiza jest nieinwazyjna, ciągła i pod obciążeniem w normalnych dla urządzenia warunkach pracy.


Monitorowanie parametrów on-line pozwala lepiej planować remonty. Wymiana podzespołów jest przeprowadzana po ich faktycznym technicznym zużyciu, a nie według sztywnych zaleceń i kryteriów czasowych zawartych w dokumentacji ruchowej


System posiada budowę modułową w skład której wchodzą:


  • Rejestrator parametrów VibroMaxLogger umieszczony w pobliżu monitorowanego obiektu z możliwością pracy w strefie obiętej dyrektywą ATEX i wyposażony w funkcje sterujące i alarmu lokalnego
  • Analizator parametrów VibroMaxAnalyser pakiet programowy, współpracujący z rejestratorem w trybie on-line lub off-line, w zależności od dostępnego medium komunikacyjnego (ethernet, światłowód, wymienne pamięci itp.)
  • System czujników przyspieszenia (SeMax_A_is), temperatury (SeMax_T_is), poziomu oleju itp.
p5

Rejestrator parametrów VibroMaxLogger

Zastosowanie

Rejestrator VibroMaxLooger stosowany jest w systemach diagnostyki maszyn VibroMax

Opis techniczny

Czujniki, rozmieszczone na maszynie, zamieniają wielkości nieelektryczne takie jak np: przyśpieszenie, prędkość drgań, przemieszczenie, temperatura itp., na sygnały elektryczne.


Za pośrednictwem iskrobezpiecznej magistrali, sygnał z czujników przekazywany jest do wejść rejestratora, poprzez, odpowiednie do prędkości sygnałów, interfejsy. Następnie sygnał jest zamieniany na postać cyfrową i poddany wstępnej obróbce w bloku procesorów sygnałowych DSP.


Obróbka DSP obejmuje filtrację sygnałów za pomocą parametrycznych filtrów cyfrowych, filtrów adaptacyjnych i transformat Fouriera FFT w czasie rzeczywistym.


Przetworzone sygnały są opatrywane markerami czasowymi i formatowane w odpowiednie ramki, a następnie zapisywane w bazie danych na dysku półprzewodnikowym.


Oprogramowanie rejestratora umożliwia ustawienie dwupoziomowych progów alarmowych, mających na celu lokalną sygnalizację stanów ostrzegawczych i awaryjnych, na poszczególnych wejściach.


Rejestrator umożliwia również lokalne wysterowanie układu centralnego smarowania (np. w przypadku wystąpienia anomalii w pracy łożysk i przekładni).


Iskrobezpieczny interfejs komunikacyjny umożliwia wymianę informacji on-line lub off-line z systemem analiz VibroMaxAnalyser, w zależności od dostępnych mediów komunikacyjnych (ethernet, światłowód, wymienny dysk itp.).


Rejestrator jest przygotowany do pracy w strefie objętej dyrektywą ATEX.


Analizator parametrów VibroMaxAnalyser pakiet programowy

Zastosowanie

W systemach diagnostyki maszyn do analizy danych zarejestrowanych i przetworzonych przez rejestrator VibroMaxLogger.

p5

Opis techniczny

Analizator jest pakietem oprogramowania, które poprzez różne algorytmy statystyczne oraz algorytmy DSP potrafi z dużą wiarygodnością i wyprzedzeniem diagnozować pojawiający się problem oraz pozwala ustalić jego potencjalną przyczynę.


Analiza spektralna w dziedzinie częstotliwości dostarcza informacji trudno uchwytnych w dziedzinie czasu i bardzo pomocnych w ustalaniu przyczyny problemu.


Analiza wibracji w trzech osiach pozwala określić przestrzenne orbity drgań części wirujących.


Analizy można prowadzić również jako parametryczne z uwzględnieniem obciążenia oraz aktualnej prędkości obrotowej.


Analiza może być prowadzona na życzenie lub automatycznie, według ustalonego rozkładu i udokumentowana odpowiednim raportem.


W przypadku komunikacji on-line z rejestratorem możliwa jest również wizualizacja pracy maszyny lub export wybranych danych do istniejących systemów wizualizacji oraz do systemów SCADA.


System może generować kilkupoziomowe alarmy lokalnie na stanowisku dyżurnego lub zdalnie, za pośrednictwem SMS, poczty elektronicznej lub Fax.

Progi alarmów można ustawić indywidualnie, dla każdego sygnału, według danych projektowych i rekomendacji ISO dla danej grupy maszyn.