Sterownik iskrobezpieczny CoMax II is

p5

Zastosowanie

Iskrobezpieczny sterownik (PLC) CoMax II is – przeznaczony jest do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.- OBAC 13 ATEX 0057X.


 • Ex I M2 (M1) Ex ib [ia Ma] I Mb
 • Ex II 2(1)G Ex ib [ia Ga] IIB T4 Gb
 • Ex II 2(1)D Ex ib [ia Da] IIIC T135°C Db

Sterownik – służy do zbierania informacji o stanie obiektu za pośrednictwem, podłączonych do wejść czujników cyfrowych i analogowych a następnie wysterowania odpowiednio wyjść stosownie do założonych funkcji sterujących. Chwilowy stan danego wyjścia jest funkcją bieżących stanów wejść zadanych parametrów jak również poprzednich stanów wejściowych Ot= F (It,Qt,P) gdzie: O, I, P są wektorami stanów wyjść, wejść, stanów wewnętrznych i parametrów. W tym rozumieniu jest to automat Mealy’ego


Dane techniczne

Liczba wejść cyfrowych, dwustanowych: max 24

Liczba wyjść cyfrowych , dwustanowych: max 24

Liczba wejść analogowych 0/300mV: max 8

Port transmisji RS-5: 1

Karta μSD (pamięć zewnętrznaFLASH): 1

Napięcie wyjściowe w stanie niskim L: < 0.5V

Napięcie wyjściowe w stanie wysokim H: 12V

Napięcie wej. na wej. cyfr. w stanie niski: L < 2V

Napięcie wej.na wej. cyfr.w stanie wysokim H: 5V-12V

Zakres napięć na wej. analogowych 0: 300mV

Liczba wejść na jednym module wej. analo.: max 8

Liczba wejść na jednym module wejść cyfr.: max 8

Liczba wyjść na jednym module wyjść cyfr.: max 8

Typ wyświetlacza: monochromatyczny, graficzny, LCD

Rozdzielczość wyświetlacza: 102 x 64 pix.

Wymiary ekranu: 40 x 30 mm

Stopień ochrony obudowy: IP54

Zakres temperatury: -20°C +40°C

Kontrast: regulowany

Jasność: regulowana

Napięcie zasilające: 12-17V DC

Pobor prądu (zależny od konfiguracji ): max 1.5A

Prąd zwarcia na pinie zasilania portu wej. analo.: 64mA

Prąd zwarcia na pinie zasilania portu wej. cyfr.: 42mA

Prąd zwarcia na pinie zasilania/wyj.portu wyj.cyfr.: 110mA


Wymiary:


 • Wysokość: 240mm
 • Szerokość: 194mm / 290mm
 • Głębokość: 160mm
 • Waga: ok. 10kg

Opis techniczny

Wyposażenie sterownika:


 • graficzny interfejs użytkownika LCD,
 • cztero-przyciskową klawiaturę,
 • pokrętło nawigacyjne.

Jednostka centralna CPU ma rozbudowaną bibliotekę funkcji matematycznych w tym, wbudowany sprzętowy układ mnożący 32×32 bity. Wejścia cyfrowe i analogowe mogą być sterowane napięciowo lub prądowo np. w systemie (4-20mA) lub (2-20mA), NAMUR.


Funkcje przejść są realizowane:


 • programowo-sekwencyjnie, definiowane w języku C++,
 • bezpośrednio przez sprzęt, w logicznej strukturze PLD. Definiowane w języku AVHDL