Iskrobezpieczny czujnik temperatury SeMax_T_is

Zastosowanie

Ciągłe monitorowania eksploatacyjnych parametrów maszyn i urządzeń (temperatury). Przeznaczony jest do montażu na stałe w newralgicznych miejscach na maszynach i urządzeniach.


Czujnik może pracować w strefach zagrożonych wybuchem – OBAC 14 ATEX 0007X:


  • I M1 Ex ia I Ma
  • II 1G Ex ia IIB Tx Ga
  • II 1D Ex ia IIIC Tx Da
p8

Dane techniczne

1/ Napięcie robocze Un = 27V +/- 5%

2/ Prąd roboczy In = 5mA

3/ Temperatura otoczenia -20 +75°C dla klasy T6

4/ Temperatura otoczenia -20 +90°C dla klasy T5

5/ Dopuszczalna temperatura pracy elektroniki 100°C

6/ Przyrost temperatury w warunkach uszkodzenia < 8.6°K


Interfejs [LOOP+ – LOOP-]


Poziom zabezpieczenia ia

Napięcie wejściowe Ui = 28.35V (27V +/- 5%)

Moc wejściowa Pi < 860mW.

(dopasowanie z rezystorem szeregowym źródła 28.35V / (2*470R*0.95)=0.86W w warunkach uszkodzenia).

Indukcyjność wewnętrzna Li – pomijalna

Pojemność wewnętrzna Ci – pomijalna


Interfejs [1W – GND]


Używany wyłącznie do kalibracji w strefie bezpiecznej poprzez interfejs ZOCAL-5V


Um=5V

Pmax = 33mW


Czułość(± 10 %): 100 mV/°K (programowana podczas kalibracji)

Zakres pomiarów: -20°C do 90°C

Nieliniowość: ± 1 %

Zakres temp.: -20 do +120 °C

Wymiary: 40 mm x 60 mm ; M12x1,25; 300g

Obudowa: Stal nierdzewna

Złącze: IP65

Typ interfejsów: 4-20mA lub 2-20mA (prądowy), zmienno rezystancyjny

Opis techniczny

Czujnik temperatury SeMax_T_is służy do ciągłego monitorowania eksploatacyjnych parametrów maszyn (temperatury przekładni, łożysk etc). Jest to termorezystywny przetwornik wielkości nieelektrycznej, jakim jest temperatura, na wielkość elektryczną – rezystancja, prąd lub napięcie.


Elementem przetwarzającym poziom temperatury jest mostek Wheatstone’a, mostek zawiera 2 elementy termorezystywne w przeciwległych gałęziach mostka. Z uwagi na różnicowy charakter pomiaru, uzyskujemy wysoką czułość przetwornika i kompensujemy wpływy szumów i fluktuacji napięcia zasilającego mostek.


Czujnik wyposażony jest w wzmacniacz o programowanym wzmocnieniu, który służy do dopasowania różnicowego sygnału z mostka pomiarowego oraz kalibracji stałej przetwarzania przetwornika.